SPUENESCHEN OWEND

SPUENESCHEN OWEND

Den 21. Dezember ass déi zweet Editioun vun eisem Paëlla Owend.
Am Chalet bei der Mamer Gemeng ab 19h.